Ventilation

Det er vigtigt for vores velbefindende, sundhed og ydeevne, at vi arbejder i frisk luft. Et dårligt indeklima øger risikoen for hovedpine, allergi og andre sygdomme.

Samtidig er frisk luft i bygninger vigtigt for, at der ikke dannes fugt og skimmel.

Derfor er ventilation meget vigtig. Den tunge og indelukkede luft skal erstattes med frisk luft.

Hos Jysk Rør & VVS kan vi tilbyde forskellige ventilationsløsninger, herunder varmegenvindingsanlæg, der i tillæg til at tilføre frisk luft også overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af huset, til den friske, kølige luft, der blæses ind i huset udefra. Samtidig ventileres boligen med frisk luft, så indeklimaet bliver bedre.

Opvarmningen sker i en såkaldt varmeveksler, hvor de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden, kun adskilt af tynde metalplader, hvilket gør, at energien i form af varme kan overføres fra den ene luftstrøm til den anden. Så i stedet for at åbne døre og vinduer ved almindelig udluftning, hvorved den varme luft ”smides” ud, tabes varmeenergien i luften ikke ved varmegenvinding.

Kontakt os og hør mere om vores forskellige løsninger.